Stolnotenisový klub DNV

pingpong

      Skupina stolnotenisových nadšencov sa spojila a založila v máji 2009 stolnotenisový klub s názvom STK DNV.
Vďaka podpore mestskej časti Devínska Nová Ves a riaditeľky Základnej školy Ivana Bukovčana, Mgr. Renáty Balogovej, našiel klub vyhovujúce podmienky pre svoju činnosť v priestoroch školy.
Poslaním klubu je vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a ostatnej verejnosti v oblasti stolného tenisu, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, formovania osobnosti a k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času. Klub chce pokračovať v tradícii stolného tenisu v Devínskej Novej Vsi, kde sa v šatniach miestnej tehelne hrával stolný tenis a hrala sa tu i ligová súťaž. Z tejto liahne vzišiel aj prvoligový hráč Gabo Fratrič.
V súčasnej dobe klub tvoria družstvá dospelých, dorastencov a starších žiakov, ktoré hrajú ligové súťaže v Bratislave.
Stolnotenisový klub týmto pozýva chlapcov, dievčatá, mužov a ženy, ktorí majú záujem hrať stolný tenis rekreačne, alebo sa chcú začleniť do ligových družstiev na tréningy, ktoré sú organizované v objekte Základnej školy Ivana Bukovčana 3.

Počasie

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed