Stolný tenis v Devínskej Novej Vsi

Stolný tenis v Devínskej Novej Vsi

 

O činnosti, vývoji i budúcich výzvach stolnotenisového klubu v Devínskej Novej Vsi (STK DNV) sme sa rozprávali s vedúcim klubu Petrom Takáčom. STK DNV je  skvelým príkladom efektívnej práce s mládežou a tak nás zaujímalo, ako klub vznikol a čo ešte plánuje v budúcnosti.

 

STK DNV bol založený v roku 2009 a odvtedy prešiel viacerými zmenami. Vďaka podpore zo strany mestskej časti Devínska Nová Ves i vedeniu Základnej školy Ivana Bukovčana našiel vyhovujúce podmienky pre svoju činnosť. Hlavným cieľom klubu je vytvárať priestor pre mladých športovcov, ktorí pri tomto krásnom športe rozvíjajú svoje pohyboví zručnosti i teoretické vedomosti.

 

Činnosť klubu

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že pravidelné športové aktivity zlepšujú duševné i fyzické zdravie u ľudí. Mladým športovcovom zároveň pomáhajú s formovaním ich osobnosti a vedú ich k vhodnému tráveniu voľného času. Klub svojou činnosťou nadväzuje na tradíciu stolného tenisu v Devínskej Novej Vsi, kde sa v minulosti v šatniach miestnej tehelne hrával stolný tenis i ligová súťaž. Z tejto dielne napokon vzišiel aj známy prvoligový hráč Gabo Fratrič. Vedúci klubu nám zároveň prezradil, že v súčasnosti v ňom pôsobia družstvá starších, mladších a najmladších, žiakov a starších, mladších a najmladších žiačok, ktoré pravidelne hrávajú ligové súťaže v Bratislavskom kraji a zúčastňujú sa aj na rôznych celoslovenských turnajoch. Peter Takáč v tejto súvislosti ešte doplnil, že v klube sú všetci veľmi hrdí na to, že až štyria hráči 1. ligy pochádzajú práve z Devínskej Novej Vsi.

 

Vývoj klubu

 

V roku 2011 prešli hracie priestory klubu významnou rekonštrukciou. Pôvodne sa nachádzali vo vestibule a na chodbe Základnej školy, pričom neskôr boli rozšírené o modernú stolnotenisovú herňu, ktorú budovali členovia klubu svojpomocne s finančnou pomocou z Miestneho úradu a Základnej školy v priestoroch nevyužívaných šatní. „Sme jedným z mála klubov, kde je herňa určená výlučne pre stolný tenis a aj vďaka tomu možno časovo prispôsobiť individuálne tréningy mládeže v priebehu dňa tak, aby čo najlepšie vyhovovali hráčom a trénerom,“ uviedol ďalej Peter Takáč. Ako ďalej dodal, v herni bola položená nová športová podlaha, upravené osvetlenie a nová maľovka. V roku 2016 sa podarilo vymeniť kompletné osvetlenie herne na moderné a úsporné LED osvetlenie, ktoré spĺňa najvyššie stolnotenisové kritériá.

 

Aj vďaka tomu môžu hráči v súčasnosti trénovať až 15 hodín týždenne. Stolnotenisové kurty však neslúžia len pre potreby členov klubu, využíva ich pravidelne aj širšiu verejnosť, pre ktorú sú otvorené 5x do týždňa. Tréningy mládeže prebiehajú 6x týždenne po 3 hodiny. Športovci hrajú v klube na špičkových stoloch s dobrým osvetlením a kvalitnou športovou podlahou. „STK DNV sa profiluje ako klub so silným zameraním na prácu s mládežou, a tým sa môžu v Bratislave pochváliť iba tri stolnotenisové kluby,“ dodal vedúci klubu. V súčasnom hráčskom kádri sú podľa jeho slov zaradení mladí odchovanci vo veku od 10 do 25 rokov, ktorí tvoria jadro tímov bojujúcich v rôznych seniorských ligách. Aj najmladšie nádeje sa pravidelne zúčastňujú na mládežníckych aj seniorské súťaže, na ktorých získavajú mnohé zaujímavé skúsenosti.

 

Práca s mládežou

 

Mladí hráči z STK DNV majú možnosť pracovať s dvomi trénermi a sú rozdelení do dvoch tréningových skupín podľa výkonnosti. Dôležité skúsenosti im však odovzdávajú aj prvoligoví hráči klubu, ktorí trénujú pokročilejšiu mládež 3x do týždňa. Títo skúsení hráči pre nich predstavujú správne vzory aj pri zápasoch 1. ligy. Mladí hráči sa zároveň môžu zúčastňovať  na náklady klubu (doprava, ubytovanie, štartovné) všetkých súťaží, ktoré usporadúva Bratislavský stolnotenisový zväz alebo Slovenský stolnotenisový zväz. „Deti aj vďaka tejto starostlivosti výkonnostne rýchlejšie rastú a na bodovacích turnajoch v rámci Bratislavského a Trnavského kraja a Slovenska dosahujú vynikajúce výsledky,“ dodal Peter Takáč.

 

Klub podľa jeho slov pracuje aj so stolnotenisovou prípravou a v spolupráci so ZŠ Ivana Bukovčana klub prevádzkuje stolnotenisový krúžok pre deti navštevujúce túto školu. V druhom krúžku, ktorý je určený pre deti zo širšieho okolia DNV, zase trénujú mladí pod vedením trénera a skúsených hráčov. Osvojujú si pritom správne návyky v stolnom tenise a športe všeobecne. Takáto široká základňa detí predstavuje podľa vyjadrenia vedúceho klubu vysoký predpoklad zabezpečenia kontinuity v zaraďovaní mladých hráčov do družstiev. Klub celkovo navštevuje týždenne 85 detí, pričom takmer 90% detí pochádza priamo z Devínskej Novej Vsi. Niekoľkokrát do roka organizuje stolnotenisové turnaje pre deti a dospelých. Všetky aktivity pre deti sú bezplatné, hradené STK DNV. Počas prázdnin usporadúvajú letné stolnotenisové kempy nielen pre mládež, ale aj pre záujemcov z radov dospelých hráčov.

 

Peter Takáč na záver dodal, že hlavnou prioritou klubu je zabezpečiť hráčom čo najlepšie tréningové možnosti angažovaním kvalitných trénerov tak, aby bol dôstojným reprezentantom Devínskej Novej Vsi a Bratislavy a zároveň ponúkal možnosť rozvoja mladým stolnotenisovým hráčom i širokej verejnosti v DNV. STK DNV je podľa jeho slov skvelým reprezentantom mesta, ktorý svojou prácou vzbudzuje na slovenskom športovom poli rešpekt, ponúka deťom zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času, učí ich k zodpovednosti a pestuje v nich tímového ducha.

Počasie

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed