ŠACHOM K VYŠŠIEMU IQ – ŠACHOVÝ KLUB STRELEC DNV

ŠACHOM K VYŠŠIEMU IQ

 

V seriáli, ktorí sme pre vás pripravili vám postupne prinášame zaujímavé informácie o tom, ako sa športuje v našej bratislavskej mestskej časti Devínskej Novej Vsi. Sme preto hrdí aj na to, že v našich končinách má sídlo a tradíciu aj taký skvelý šport, akým je šach. Mnohí naši predkovia už poznali pozitívny prínos kráľovskej hry, za akú je šach všeobecne považovaný. Práve o pozitívnom vplyve tohto náročného športu nielen na deti a o samotnej práci s mládežou sme sa rozprávali so zástupcami šachového klubu STRELEC Devínska Nová Ves.

Práca s mládežou – novinky a ciele na aktuálnu sezónu

Šach bol od nepamäti považovaný za hru určenú pre výnimočne inteligentných ľudí. Viaceré minulé i súčasné štúdie zároveň potvrdili jeho pozitívny vplyv na zvyšovanie inteligenčného kvocientu u detí. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa zástupcovia šachového klubu STRELEC v Devínskej Novej Vsi rozhodli pre intenzívnejšiu prácu s mládežou. Do novej sezóny vstúpili s vylepšeným konceptom práce, od ktorého si sľubujú výraznejšie úspechy. Nová stratégia okrem iného zahŕňa pravidelné tréningy s odborným programom (každú stredu), pričom tréner krúžku rozdelil participujúce deti do dvoch výkonnostných skupín. S každou skupinou vedie systematické tréningy, ktoré pozostávajú z krátkej rozcvičky, rýchleho zopakovania predchádzajúcej lekcie, preberania hlavnej témy a precvičenia hlavnej témy na praktických príkladoch.

Zástupcovia šachového krúžku STRELEC v Devínskej Novej Vsi sú tiež presvedčení o tom, že šach pozitívne vplýva na deti. Radi by preto motivovali aj ďalších rodičov, aby prihlásili svoje ratolesti na tento skvelý šport s množstvom praktických faktorov, ktoré možno využiť nielen pri samotnej hre, ale aj v bežnom živote. Ich cieľom je v neposlednom rade rozšírenie šachu do základných i materských škôl v našej mestskej časti. O pozitívnych účinkoch šachu na deti si viac povieme v nasledujúcom texte a veríme, že týmto motivujeme aj ďalších ľudí k rozhodnutiu dať svoje deti na tento kráľovský šport.

Pozitívne účinky šachu

Jedna zo štúdií realizovaná na vzorke štyri tisíc venezuelských žiakov ukázala, že už po štyroch mesiacoch výučby šachu sa zvýšilo IQ u chlapcov a dievčat zúčastnených na pokuse. Šach je zároveň efektívnym bojovníkom v prevencii proti Alzheimerovej chorobe. Ľudský mozog pracuje ako sval a ako každý iný sval potrebuje pravidelný tréning. V tejto súvislosti už bolo viackrát dokázané, že seniori nad 75 rokov, ktorí sa aktívne venovali šachu a podobným strategickým aktivitám, mali i nižšie riziko vzniku demencie. Nemeckí odborníci zase zistili, že šach neaktivizuje len ľavú mozgovú hemisféru, ako to pôvodne predpokladali, výskum však ukázal, že šach pozitívne pôsobí na obe hemisféry.

Hráči sa počas tejto hry učia uvažovať aj niekoľko krokov dopredu a neurobiť hneď prvé, čo im napadne. Učia sa zvažovať a prehodnocovať rôzne možnosti, čo im slúži ako výborná príprava do ďalšieho života. Veľký prínos šachu možno badať aj v tom, že zvyšuje kreativitu, zlepšuje logické myslenie i predstavivosť. V neposlednom rade posilňuje pamäť a schopnosť riešiť problémové situácie. Šach okrem iného zdokonaľuje čitateľské zručnosti, zlepšuje koncentráciu a podporuje rast nervových buniek. Hráči sa pri ňom učia predvídať a plánovať a rozvíja sa u nich aj tá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za hodnotenie situácií. Zástupcovia šachového krúžku nám zároveň potvrdili, že šach je hra na celý život. Stále sa pri nej dá naučiť niečo nové a zdokonaľovať už naučené stratégie.

Z minulosti do budúcnosti

Zástupcovia šachového krúžku nám v rozhovore ďalej prezradili, že už v minulosti klub organizoval okrem mládežníckych tréningov aj sústredenia pre vybraných talentovaných nadšencov tejto kráľovskej hry. Pre zaujímavosť možno ešte uviesť, že klub organizoval aj turnaj v rapid v šachu, ktorý aj napriek veľkej konkurencii v Bratislavskom kraji prilákal takmer 80 hráčov. V súčasnosti hrajú hráči šachového klubu až v štyroch ligových súťažiach. Prvá slovenská liga je rozdelená na 1. Západ a 1. Východ. Členovia Šachového klubu STRELEC Devínska Nová Ves si tak merajú sily s top hráčmi zo štyroch z celkovo ôsmych krajov. Ďalšie tri družstvá šachistov z Devínskej Novej Vsi majú v tretej, štvrtej a piatej lige, ktoré sú v rámci Bratislavského kraja. Okrem toho sa hráči zúčastňujú i na rôznych uzatvorených a OPEN turnajoch.

Mládež, ktorá sa venuje šachu, má zároveň možnosť zmerať si sily s top šachistami na Slovensku. Aj mladšie deti tak dostávajú príležitosť popasovať sa s dlhoročnými hráčmi a tí najtalentovanejší sa napokon môžu zúčastniť zápasov v rámci prvej ligy, čo nie je bežné v každom klube. V šachu preto nie je žiadnym väčším prekvapením vidieť proti sebe stáť 10 – 12 ročné dieťa proti skúsenému dospelému šachistovi a sledovať pritom víťazstvo dieťaťa.

Kluboví hráči už získali v minulosti množstvo zaujímavých ocenení v rámci rôznych súťaží, ktoré sú aj v súčasnosti motiváciou a inšpiráciou nielen pre samotných víťazov. Už z uvedeného je pritom zrejmé, že šach nie je určený len deti. Môže ho hrať aj dospievajúca mládež a dospelí až po seniorov v dôchodkovom veku, ktorí sa rovnako môžu zúčastňovať ligových súťaží.

Na záver už možno len doplniť poďakovanie všetkým organizátorom a pracovníkom šachového klubu, ktorí sa týmto spôsobom venujú nielen mládeži, ale odovzdávajú cenné poznatky aj ďalším šachovým nadšencom. Poďakovanie im patrí aj za to, že vytvorili túto ustanovizeň, našli priestory a vytvorili podmienky pre tento skvelý šport.

Ak by ste mali chuť spoznať túto kráľovskú hru, tréningy pre začiatočníkov a mierne pokročilých prebiehajú každú stredu od 17:30 v F-centre na Istrijskej č. 4 v Devínskej Novej Vsi. Aktuálne informácie nájdete aj na webovej stránke klubu http://chess-dnv.webnode.sk/. Pre viac informácií o možnosti zapojiť sa nás kontaktujte na sach.dnv@gmail.com.

 

 

Počasie

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed